CARE E MOTIVAŢIA INIMII TALE?

baniSe spune că atunci când cineva a bătut la uşa ei, o doamnă a deschis şi a văzut un bărbat cu o expresie tristă pe faţă. “Mă scuzaţi că vă deranjez”, a spus el, “strâng fonduri pentru o familie nefericită din cartier. Soţul nu are serviciu, copiii sunt flămânzi, utilităţile vor fi tăiate curând şi mai rău, urmează să fie daţi afară din apartament dacă nu-şi plătesc chiria până după-masâ”. Foarte preocupată, femeia a spus: “Voi ajuta bucuroasă. Dar cine sunteţi?” El a răspuns:

“Sunt proprietarul”. În mod clar acest om era mai preocupat de propriile lui interese decât de ale altora. Ceea ce făcea el nu era ilegal, dar era greşit. Sub masca slujirii, el se slujea pe sine. Care este motivaţia inimii tale?

Morala:

Fariseii se rugau, posteau şi dădeau bani săracilor, dar le făceau ca să-i impresioneze pe alţii, Aşa că Domnul Isus a spus în Predica de pe Munte: “Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri … Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, ca să fie văzuţi de oameni” ( Matei 6: 1-5). Apoi Isus a zis: “să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16). Trebuie să-L faci pe Dumnezeu să arate bine – nu pe tine. Verifică-ţi motivaţia inimii; faci cumva un lucru bun dintr-o motivaţie greşită? “Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele sunt cântărite de El”.

sursa imafine: constanta.ro

This entry was posted in Bani and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *