Un binefăcător creştin

orfanUn creştin credincios a fost rugat de o doamnă să vină în ajutorul unui copil orfan. Creştinul i-a venit în ajutor şi i-a purtat de grijă copilului ca un adevărat părinte.

– Când va fi mare, a zis doamna, îl voi învăţa să spună cu cinste numele binefăcătorului său.

– Nu, a răspuns creştinul, să nu faceţi

aşa ceva! Noi nu mulţumim norilor pentru ploaia ce ne-o aduc. Priviţi mai sus şi mulţumiţi Celui care ne trimite norii şi ploaia în acelaşi timp!

Morala:

Din fire, suntem înclinaţi să privim mai presus creatura decât pe Creatorul, care este binecuvântat în veci şi care este Autorul oricărei adevărate binefaceri. Prin faptul că oamenii nu cunosc adevărul lui Dumnezeu, îşi aleg diferiţi oameni caracterizaţi prin bunătate şi îşi fac din ei idolii lor. De unde vine această necunoaştere a adevărului divin? Din necercetarea voii lui Dumnezeu exprimată cu atâta claritate în Biblie. Iată ce ne spune Biblia despre adevăratul Binefăcător: „El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte“. Să nu schimbăm gloria lui Dumnezeu cu cinstirea idolatră! Să nu mulţumim norilor pentru ploaie, ci lui Dumnezeu care conduce întreg universul şi care doreşte să conducă şi viaţa noastră!

This entry was posted in Dragoste and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *