Constructorul de poduri

podDoi fraţi s-au certat. Nu cunoşteau cuvintele Mântuitorului din versetul de astăzi. Deoarece curtea lor era despărţită de o mică gârlă, hotărâră să ridice un gard înalt, să nu se mai vadă unul pe altul. Pentru această lucrare, unul dintre fraţi tocmi un meşter priceput. Acesta înţelese necazul fratelui. Dar se vede că meşterul era un om al păcii. În loc să înalţe un gard, construi

un pod peste gârlă, aşa încât celălalt frate se minună de acest lucru şi veni cu braţele deschise spre fratele său. Aşa se împăcară din nou cei doi fraţi, iar meşterul plecă mai departe pentru a construi alte poduri.

Din cauza păcatului, omul a devenit un duşman al lui Dumnezeu. Răutatea omenirii creşte din zi în zi tot mai mult. Dar a venit un moment hotărât de Dumnezeu, când a vorbit lumii prin Însuşi Fiul Său. Prin lucrarea Sa de la cruce, Mântuitorul a construit un pod între Dumnezeu şi om. „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos“ (1 Timotei 2.5). Fiecare om este invitat în mod personal să se apropie de Dumnezeu pe acest pod, care este credinţa în Mântuitorul. Alt pod nu există decât cel construit de Hristos.

This entry was posted in Comunicare, Dragoste, invidie and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *