Păstorul cel bun

Pastorul-cel-bunErau doi cunoscuţi. Unul şi-a propus să aducă bucurie în viaţa oamenilor prin recitarea poeziilor unor poeţi mari şi cunoscuţi. Al doilea era convins, din propria experienţă, că singurul, care poate aduce înviorare în sufletele oamenilor, este Păstorul cel bun, Domnul Isus. Într-o zi au hotărât să facă la un spital o experienţă cu bolnavii ce se aflau la câteva clipe de moarte, pentru a vedea reacţia oamenilor. Primul a început să

recite mai multe poeme. Feţele bolnavilor au rămas încremenite ca şi mai înainte. Dar când al doilea a spus Psalmul 23 accentuând unele cuvinte, multe feţe s-au luminat.

Morala:

Nu contestăm valoarea morală a poemelor literare, dar sufletele noastre au nevoie de ceva mai bun. Dumnezeu, Creatorul nostru, a pus în sufletele oamenilor dorinţa după o bucurie durabilă, după pacea sufletească. Aceasta nu se poate găsi în literatură, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El Şi-a dat viaţa la cruce ca preţ de răscumpărare, ca să-i smulgă din păcat pe cei care cred în lucrarea Sa. Isus Hristos este Mântuitorul, dar şi Păstorul celor ce se încred în El.

Cititorule, nu zăbovi să te apropii de acest adevărat Păstor! El singur poate să-ţi dea mântuirea şi fericirea sufletului tău.

This entry was posted in Cer, Evanghelizare and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *