Tânărul şi cauza divină

     În anul 1834, un student, în timpul orei de filozofia religiei, a fost luat în derâdere de profesor şi de colegii săi de la Universitatea din Leipzig, pentru că mai credea în Hristos aşa cum Îl prezintă Evangheliile. Adânc rănit în inima sa, Konstantin Tischendorf s-a hotărât din ziua aceea să facă din căutarea manuscriselor vechi ale Noului Testament, ţinta vieţii lui. Tânărul visa astfel să zdrobească teoriile necredincioşilor. În anul 1838 şi-a luat doctoratul în limbi vechi şi a devenit muzeograf.
În mod cu totul providenţial, a fost inspirat să meargă la mănăstirea Sf. Ecaterina, la poalele muntelui Sinai. Au urmat zile înfrigurate de cercetare. În anul 1844 a descoperit mai multe foi de pergament cu cea mai veche scriere a Noului Testament. În anul 1859, Tischendorf a găsit un Codex cu manuscrisul complet al Noului Testament, cel mai vechi şi unicul din lume. Acest manuscris era unul din cele 50 de copii ale Noului Testament, comandate de împăratul Constantin cel Mare în anul 331.
Viaţa unui tânăr pusă în slujba unei cauze divine a adus multă binecuvântare pentru creştinătate. Să păşim pe urmele acestor înaintaşi, activând în orice lucrare bună!

Morala:

         Dumnezeu să ne dea putere şi înţelpciune ca să ne direcţionăm mintea spre lucruri bune şi să cercetăm lucrurile care ne vor fi de folos pentru veşnicie,şi anume Biblia. Amin.

31 ianuarie,2011,samanta buna

sursa imagine: http://existadumnezeu.blogspot.com

This entry was posted in Perseverenta and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *