Slujirea creştină

Un pastor l-a întrebat pe un creştin dacă era activ în biserica locală. Bărbatul a răspuns: „Nu, dar nici tâlharul de pe cruce nu fusese activ în biserică şi tot a fost primit.” Pastorul atunci l-a întrebat dacă fusese botezat. Omul a replicat: „Nu, dar nici tâlharul de pe cruce nu a fost botezat şi tot va intra în ceruri.” Pastorul l-a întrebat atunci dacă lua parte la serviciul Sfintei Cine. Omul a răspuns: „Nu, dar nici tâlharul de pe cruce nu a făcut-o şi Hristos tot l-a primit.” Pastorul i-a spus: „Singura diferenţă dintre tine şi tâlharul de pe cruce este că el murea în credinţă, iar tu eşti mort în credinţă.”

This entry was posted in Credinta, Evanghelizare, Necredinta, Nepasare and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *