„Vapoare“ în pericol

vaporÎntr-o dimineaţă, peste Anglia s-a aşezat o ceaţă densă, încât vapoarele navigau foarte încet. Cu toate aceste măsuri de precauţie, două vapoare s-au lovit şi au început să se scufunde. Toate bagajele şi actele celor peste cincizeci de pasageri erau în cala vaporului. Cei mai mulţi călători nu s-au mai gândit la bagaje, ci au alergat spre bărcile de salvare. Câţiva călători n-au ascultat sfaturile căpitanului şi

au alergat în cala vaporului, ca să-şi recupereze bagajele. Apa a pătruns cu repeziciune în cală şi curând vaporul s-a scufundat împreună cu cei care n-au ascultat sfaturile căpitanului de a-şi salva viaţa.

Morala:

Cât de neînţelept au lucrat acei oameni! Ca ei acţionează mulţimi de oameni. „Vaporul“ vieţii acestor oameni este în pericol de a se scufunda. Dumnezeu avertizează prin mesagerii Săi, că există o posibilitate de salvare a sufletelor lor. Posibilitatea de salvare este acceptarea Fiului lui Dumnezeu ca Mântuitor. „Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el“ (Ioan 3.36). Ce fac oamenii cu astfel de avertizări? Cu tristeţe spunem că mulţi se aseamănă cu acei călători neînţelepţi, care în loc să alerge la bărcile de salvare, au alergat la lucrurile trecătoare şi au pierit odată cu ele.

This entry was posted in Bani, Tineri and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *