Mâinile

Albrecht_Durer

Despre Albrecht Dürer (1471-1528) se spune că este cel mai mare artist al Renașterii. El este renumit în principal pentru credința sa în Hristos și hotărârea lui de a-Și cinsti Mântuitorul prin viața și lucrarea sa personală. Dürer avea un prieten bun și amândoi primiseră de la Dumnezeu darul de a desena frumos. Cei doi tineri erau dornici să învețe mai multe taine ale desenului. Într-o seară, pe când cei doi erau în atelierul pe care și-l împărțeau frățește, privind la două gravuri abia terminate, unul dintre ei zise:

– Noi trebuie să mai învățăm. Gravura pe care am făcut-o eu acum nu este perfectă. Mai am multe de învățat. Gravura ta, în schimb, este mult mai bună. Talentul tău este mai mare, așa că mi-a venit un gând. Eu voi munci și voi strânge bani, ca tu să mergi la școală în Italia pentru a învăța mai mult. Apoi te vei întoarce și mă vei ajuta și pe mine să merg la școală.

– Așa ceva nu pot să încuviințez, zise celălalt. Nu ne-am despărțit până acum și a fost bine. Amândoi avem talent și amândoi avem dorința de a merge la școală. Sacrificiul tău mă onorează și mă face să-ți cer să mergi tu primul la școală.

– Nu, Albrecht, vei merge tu primul, fiindcă ești mai talentat.

Tânărul Albrecht a fost copleșit de noblețea prietenului său. Așa că a acceptat și a plecat la școală. Prețul studiilor era însă foarte mare. Prietenul lui a acceptat muncile cele mai de jos pentru a strânge banii de care Albrecht avea nevoie la școală.

Timpul a trecut și, după șapte ani de muncă grea și de o parte și de alta, Albrecht se întoarse la prietenul său cu dorința sinceră de a-l ajuta să meargă la școală. Era seară în ziua când s-a întors. S-a apropiat de casa aceea sărăcăcioasă și mai întâi privi pe fereastră. Prietenul său se ruga pe genunchi. La lumina tremurândă a lumânării, Albrecht văzu mâinile prietenului său și înmărmuri. Erau două mâini noduroase, muncite în lucrarea pentru aproapele. Așteptă până ce prietenul său își termină rugăciunea, apoi

bătu la ușă. Ușa se deschise larg, iar prietenul se bucură peste măsură.

– Acum, vei merge tu la școală, zise Albrecht.

– Dragul meu, mâinile acestea nu mai pot ține penelul, dar te pot îmbrățișa cu bucurie. Îți mulțumesc că te-ai întors și sunt fericit că fiecare ne-am găsit un rost în viață.

Albrecht ceru încuviințarea să-i deseneze mâinile așa cum le văzuse în rugăciune. Așa s-a născut tabloul „Mâini de apostol“.

Un prieten mult mai bun decât cel al lui Abrecht Și-a dat viața nu numai pentru prietenii Săi, ci pentru toți care vor crede în El. Mântuitorul este cel mai bun Prieten și El îți spune: „Uită-te la mâinile Mele“. În răutatea lor, oamenii au cutezat să străpungă mâinile și picioarele celui mai nevinovat Om de pe pământ, țintuindu-L pe cruce. Prin ce suferințe a trecut Mântuitorul! Semnele cuielor sunt vizibile pentru totdeauna în trupul Domnului înviat. Domnul le-a arătat ucenicilor Săi mâinile, iar noi le vom vedea cu ochii noștri când vom fi la El. Mântuitorul a suferit pe cruce pentru mântuirea ta și a mea. Nu cuiele erau suferința Sa, ci păcatele noastre pentru care El trebuia să poarte judecata divină. Să ne gândim cu respect la mâinile Domnului! Mâinile Domnului care au creat cerurile și pământul au fost străpunse. Mâinile Sale, care s-au pus cu toată dragostea peste aceia care aveau nevoie de El, au fost întinse pe cruce. Toate acestea le-a acceptat pentru mântuirea noastră. Să ne gândim la mâinile Domnului care ne ocrotesc, ne ajută și ne eliberează! Mâinile Sale oferă siguranță deplină, încât nimeni nu poate smulge pe ai Săi din ele.

Fiecare să-și încredințeze „soarta în mâna Domnului“ (Psalmul 37.5). Mâinile Sale au fost străpunse pentru eliberarea noastră din păcat și moarte.

This entry was posted in Bucurie, Dragoste, Incurajare and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *